<menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>

  咨詢電話:4000-628-552

  注冊

  退出

  德語介詞易混淆?這一張圖就夠了!

  2017-08-24 09:29:58

  對于德語剛剛入門的同學來說,德語介詞看似簡單,用法卻太容易混淆了。不過,下面這張圖可以幫助大家更好的理解德語介詞,趕快收藏吧~


  Foto:pinterest.com


  【介詞總結】

  an 在...旁邊(挨著/靠著)

  auf 在...上面

  hinter 在...后面

  in 在...里面

  neben 在...旁邊


  über 在...上方(但無接觸)

  unter 在...下面

  vor 在...前面

  zwischen 在...和...之間


  aus 從...出來

  zu 到...里去

  um/herum 圍繞/環繞...

  durch 穿過...


  von...nach... 從...(出發)到...

  gegen 面向...

  gegenüber (隔街相望)對面


  分享到:

  請選擇測試

  金星娱乐老板
  <menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>
  <menuitem id="g8skh"><ruby id="g8skh"></ruby></menuitem>
 • <dl id="g8skh"></dl> <dl id="g8skh"><ins id="g8skh"><thead id="g8skh"></thead></ins></dl>
 • <div id="g8skh"></div>
 • <div id="g8skh"><tr id="g8skh"></tr></div>